NP van Wyk Louw Christelike skool

Onbeskaamd Christelik in die skool – Dr. Danie Langner

Die komende naweek herdenk miljoene Christene die kruisdood van ons Verlosser, Jesus Christus, en vier Sy opstanding uit die dood. Dit was ’n naweek van verstommende gebeure in Jerusalem wat die godsdienstige landskap van die wêreld onherroeplik verander het. Selfs die Romeinse offisier en soldate wat Jesus bewaak het en alles van die gebeure beleef […]

NP van Wyk Louw Piet Uys Bybel

Luther, die Reformasie en die storie van drie Bybels in Afrika – Christoff van Wyk

Foto: Marmerfries in die Voortrekkermonument van die Britse vrederegter, Thomas Phillips wat ‘n Statenvertaling van die Bybel aan Koos (JJ) Uys oorhandig namens die Britse setlaars van Grahamstad voor hulle die Oosgrens sou verlaat om die onbekende Noorde in te trek. Hierdie artikel word met vergunning van Die Boodskapper, die AP Kerk se maandelikse tydskrif, geplaas […]

NP van Wyk Louw geloof

Wet wat godsdiens wil reguleer in die pyplyn – Christoff van Wyk

Die CRL Commission, ’n Artikel 9- grondwetlike instelling het op 15 Oktober 2015, na aanleiding van klagtes wat ontvang is, ’n ondersoek geloods na die kommersialisering van geloof en wanpraktyke binne die groter geloofsgemeenskap. Dagvaardings is op 85 godsdiens- en  tradisionele leiers beteken om onder eed voor die komitee te verskyn en terselfdertyd ook verskeie […]

NP van Wyk Louw Idees

Die tegnologie van idees en die gevaar van vals persepsies – Christoff van Wyk

Die internasionale navorsingsmaatskappy Ipsos publiseer jaarliks die Perils of Perception–verslag waarin die akkuraatheid van mense se algemene persepsies in 40 lande getoets word. Suid-Afrika het in 2016 die vierde plek behaal op die lys, met Indië wat aangewys is as die land wie se bevolking die mees onakkurate persepsies huisves. Die feit dat Suid-Afrika se […]