NP_VAN_WYK_LOUW PLAASMOORDE EKONOMIE

Plaasmoorde benadeel almal – Christoff van Wyk

Die gruwelikheid van plaasmoorde in Suid-Afrika kry toenemend internasionale mediadekking en dis tot ’n groot mate te danke aan die volgehoue bewusmakingsveldtogte van organisasies soos AfriForum. Kallie Kriel en Ernst Roets se onlangse besoek aan Amerika het wye reaksie ontlok. Die uitkoms hiervan is egter dikwels dat die krisis rondom plaasmoorde in die agtergrond verdwyn […]

NP VAN WYK LOUW Prof. Otto Terblanche

Taal- en kulturele wisselwerking tussen Afrikaners en Vlaminge – Prof. Otto Terblanche

Die Belgies- Suid-Afrikaanse Kulturele Verdrag is op 1 Junie 1954 gesluit. Die verdrag het veral vir die uitwisseling van dosente, opvoedkundiges, kunstenaars en skilders voorsiening gemaak. Vanweë die taal- en kultuurverwantskap tussen Vlaandere en Suid-Afrika, was daar uiteraard noue samewerking tussen hierdie twee lande. Suid-Afrika het uiteraard  minder kontak gehad met die Franstalige Wallonië. Die […]

NP VAN WYK LOUW SA AKADEMIE MUSEUMS

Die stand van museums in Suid-Afrika – SA Akademie vir Wetenskap en Kuns

Dit is ’n voldonge feit dat Suid-Afrikaanse museums as bewaarders of beskermers van onder meer Westerse kultuurgoedere, en die daarmee gepaardgaande kultuurbewussyn, in ’n krisis verkeer. Ongelukkig word dié situasie nie in die algemene diskoers in Suid-Afrika erken of raakgesien nie. ’n Onlangse opname by ongeveer 200 museums wat landwyd besoek is, het getoon dat […]

NP VAN WYK LOUW WILLA BOEZAK

’n Plek onder die Afrika-son – Dr. Willa Boezak

 ’n Maand of wat gelede het die Menseregtekommissie ’n verslag die lig laat sien getitel: National Hearings Relating to the Human Rights Situation of Indigenous Peoples in South Africa. Dit het gedurende 2015 en 2016 plaasgevind en hoewel die titel wollerig is, het dit spesifiek oor die sorge en huidige situasie van die Khoi-San gegaan. […]

NP VAN WYK LOUW Prof. Otto Terblanche

Vlaandere en Suid-Afrika: Die Vlaamse taal- en kultuurstryd – Prof. Otto Terblanche

Die taalgrens in België Die taalgrens is ’n horisontale lyn wat reg deur die middel van België loop. Dit strek van die grens met Frankryk in die weste tot die Duitse grens in die ooste. Hierdie grenslyn verdeel België in drie uiteenlopende taalgebiede: Vlaandere (die noordelike Nederlandssprekende landstreek van België), Wallonië (die Franssprekende deel in […]

NP VAN WYK LOUW GESKIEDENIS

Die noodsaak van objektiewe geskiedskrywing en interpretasie – Evelyn Ferreira

Die debat oor wat nou eintlik die “regte geskiedenis” van Suid-Afrika is, heers al vir jare. Kyk ’n mens na titels van gesaghebbende werke wat al oor die Suid-Afrikaanse geskiedenis geskryf is, bestaan daar ’n wye verskeidenheid. In 2018 is die oproepe tot die noodsaak van ’n “gebalanseerde” geskiedenis van Suid-Afrika egter steeds hoorbaar. ’n […]

MT Steyn-standbeeld op UV-kampus

Staan of skuif – Dr. Danie Langner

President Marthinus Theunis Steyn sou die laaste Afrikaner wees wat bloot ter wille van vrede ’n polities korrekte kniebuig voor radikale eise maak. Daarvan getuig sy standbeeld voor die hoofgebou van die Vrystaatse Universiteit. Die beeld, twee maal die lewensgrootte van President Steyn, is ’n skepping van Anton van Wouw. Dit toon President Steyn wat […]

NP VAN WYK LOUW MUSEUMS

Museums in Suid-Afrika en die bewaring van Westerse kultuurgoedere – Evelyn Ferreira

Die Mouseion van Alexandrië in antieke Egipte was die tuiste van musiek en poësie en het beskik oor ʼn skool vir filosowe en ʼn biblioteek asook ʼn bewaarplek vir tekste. Dus ʼn navorsingsinstituut gelykstaande aan wat ons vandag ʼn universiteit sou noem. Die Koninklike Biblioteek van Alexandrië, as onderafdeling van die Mouseion, was een van […]