oo -gemeenskap en plek

OPSOMMING: Oor Gemeenskap en Plek – Inleiding & Hoofstuk 1

Oor gemeenskap en plek: Inleiding deur Victor Correia In prof. Danie Goosen se boek Oor gemeenskap en plek word verduidelik waarom gemeenskapsverbintenisse wêreldwyd onder die druk van multikulturele globalisme staan. In sy inleidende hoofstuk verwys hy na die kwessie van “spoed” in die moderne lewe. Verbintenisse van ou gemeenskappe word as spoedvertragers beskou wat die […]

Ope brief aan die ANC

TWENTY-FIRST-CENTURY CONSERVATISM – R.R. Reno

Die artikel is oorspronklik gepubliseer deur First Things en word met erkenning hier geplaas. There are times when one reads something that provides a moment of sudden illumination. I had that experience with Russell Hittinger’s contribution to this issue. In recent years, I have been struggling with the intuition that the political and social assumptions I’ve held […]

NP van Wyk Louw Afrikaanse Universiteite

VOORWOORD: Argumente vir ’n eie Afrikaanse universiteit – Prof. Koos Malan

Prof. Koos Malan se voorwoord vir die verslag deur die FAK se NP van Wyk Louw-sentrum oor die argumente vir ’n eie Afrikaanse universiteit. Die verslag kan gratis in elektroniese formaat afgelaai word deur op die voorblad hierbo te kliek. Universitêre Afrikaans gaan tans drasties agteruit. Dit is aan hoofsaaklik twee kragte te wyte. Die […]

NP van Wyk Louw Samuel Huntington

Samuel Huntington Was Not Like Steve Bannon – William S. Smith

Hierdie artikel is oorspronklik op die webblad van The American Conservative gepubliseer en word met erkenning hier geplaas. Both emphasized the clashing of civilizations, but the similarities end there. The late Samuel Huntington’s “clash of civilizations” paradigm has been taking a beating lately. His critics have warned that such a worldview portends a millenarian war between the […]

NP van Wyk Louw Afrikaner dekolonisering

DEKOLONISASIE: ‘N ALTERNATIEWE OPVATTING – Prof. Danie Goosen

Prof. Pitika Ntuli (links) en prof. Danie Goosen (regs) antwoord vrae van die gehoor tydens die ontbytgesprek by die Voortrekkermonument oor ‘Die koloniale erfenis’ – Foto: Netwerk24 Prof. Goosen se toespraak wat hy op 25 April 2017 tydens ‘n ontbytgesprek oor ‘Die koloniale erfenis’ by die Voortrekkermonument gelewer het. Hy voer aan dat Afrikaners wel aanknopingspunte […]

FAK NP van Wyk Louw Familie

Waardes – die onmisbare bestanddeel vir gesonde gesinne – Christoff van Wyk

Maria Rothman, oftewel MER soos sy bekend was, was deel van die Carnegie-kommissie wat in die laat twintigerjare van die vorige eeu die opdrag ontvang het om die armblankevraagstuk te ondersoek. Sy was ’n dinamiese persoon wat in alle kringe met die grootste respek bejeën is en terloops ook die enigste vroulike bydraer tot die […]