NP van Wyk Louw Piet Uys Bybel

Luther, die Reformasie en die storie van drie Bybels in Afrika – Christoff van Wyk

Foto: Marmerfries in die Voortrekkermonument van die Britse vrederegter, Thomas Phillips wat ‘n Statenvertaling van die Bybel aan Koos (JJ) Uys oorhandig namens die Britse setlaars van Grahamstad voor hulle die Oosgrens sou verlaat om die onbekende Noorde in te trek. Hierdie artikel word met vergunning van Die Boodskapper, die AP Kerk se maandelikse tydskrif, geplaas […]

NP van Wyk Louw geloof

Wet wat godsdiens wil reguleer in die pyplyn – Christoff van Wyk

Die CRL Commission, ’n Artikel 9- grondwetlike instelling het op 15 Oktober 2015, na aanleiding van klagtes wat ontvang is, ’n ondersoek geloods na die kommersialisering van geloof en wanpraktyke binne die groter geloofsgemeenskap. Dagvaardings is op 85 godsdiens- en  tradisionele leiers beteken om onder eed voor die komitee te verskyn en terselfdertyd ook verskeie […]

NP van Wyk Louw Idees

Die tegnologie van idees en die gevaar van vals persepsies – Christoff van Wyk

Die internasionale navorsingsmaatskappy Ipsos publiseer jaarliks die Perils of Perception–verslag waarin die akkuraatheid van mense se algemene persepsies in 40 lande getoets word. Suid-Afrika het in 2016 die vierde plek behaal op die lys, met Indië wat aangewys is as die land wie se bevolking die mees onakkurate persepsies huisves. Die feit dat Suid-Afrika se […]

np-facebook-4-1

Waar staan die Afrikaner vandag? ‘n Meningspeiling – NP van Wyk Louw-sentrum

Afrikaners moes oor die afgelope 22 jaar verskeie paradigmaskuiwe maak aan die hand van die ingrypende politieke en sosiale veranderinge wat in Suid-Afrika plaasgevind het. Die verlies aan politieke mag tydens die oorgang na ’n demokratiese bestel, en die Nasionale Party wat tot niet gegaan het, is maar enkele voorbeelde hiervan. Hierdie veranderinge het dan […]

NP van Wyk Louw Gemeenskap

Die gemeenskapsgedagte: ’n Antwoord op die liberale modernisme – Prof. Danie Goosen

Foto: naramatachurch.ca Toespraak gelewer tydens die AP Akademie se teologiese konferensie op 30 Januarie 2017 in Pretoria.   Agtergrond ’n Liberale ekonoom skryf onlangs dat die oplossing van die hedendaagse ekonomiese ongelykheid in die keusevryheid van die individu opgesluit lê. Indien die individu in arm lande soos Tsjad, Liberië of Mauritanië toegelaat word om self […]

NP van Wyk Louw Donald Trump Amerika

After the ‘End of History’ – Andrew J. Bacevich

The Age of Great Expectations and the great void. Foto: TheDailyBeast.com Hierdie artikel het eerste verskyn op die webblad TomDispatch.com en word met erkenning aan die webblad en die skrywer hier geplaas. Die artikel kan ook op die oorspronklike webblad hier gesien word. The fall of the Berlin Wall in October 1989 abruptly ended one […]