NP VAN WYK LOUW MUSEUMS

Museums in Suid-Afrika en die bewaring van Westerse kultuurgoedere – Evelyn Ferreira

Die Mouseion van Alexandrië in antieke Egipte was die tuiste van musiek en poësie en het beskik oor ʼn skool vir filosowe en ʼn biblioteek asook ʼn bewaarplek vir tekste. Dus ʼn navorsingsinstituut gelykstaande aan wat ons vandag ʼn universiteit sou noem. Die Koninklike Biblioteek van Alexandrië, as onderafdeling van die Mouseion, was een van […]

NP VAN WYK LOUW LEIERSKAP

Suid-Afrikaners (te) tevrede met swak leiers – Christoff van Wyk

“ ’n Volk juig as regverdige mense die mag kry; ’n volk sug as ’n goddelose mens regeer.” Spreuke 29:2 ___________________________________________________________________ My tannie het altyd gesê alles met ’n ‘te’ vooraan, is verkeerd behalwe te voet en te perd, maar is ons samelewing in Suid-Afrika nie ‘te’ tevrede met swak leierskap nie en indien wel, […]

NP vW Louw kultuurorg.

Aspekte van die taak en rol van die kultuurorganisasie met verwysing na J. Lauwers – Evelyn D. Ferreira

In ’n artikel “Verenigingscultuur: de franjes van het leven?”, gepubliseer in ’n bundel onder redakteurskap van H. Arts, Cultuur: dichter bij de mensen?, maak J. Lauwers ’n aantal stellings oor kultuurorganisasies in gemeenskappe. “Franjes” verwys na die tosseltjierand van ’n doilie en met hierdie titel stel hy dus eintlik die vraag na die belang al […]

NP VAN WYK LOUW MOEDERTAALDAG

Internasionale moedertaaldag – FAK

Artikel geneem uit ‘ink’, die FAK se digitale taalskrif.  Internasionale moedertaaldag is ’n dag wat wêreldwyd jaarliks op 21 Februarie gevier word om die bewustheid van taalkundige en kulturele diversiteit en veeltaligheid te bevorder. Dit is op 17 November 1999 deur Unesco (die Verenigde Nasies se Opvoedkundige, Wetenskaplike en Kulturele Organisasie) aangekondig. Die dag het ontstaan as internasionale erkenning van Taalbewegingsdag, […]