laterale_denke_FAK_NP_van_Wyk_Louw

’n Voordeel wat ons nie mag prysgee nie – Christoff van Wyk

’n Boer maak ’n plan. Dié gesegde word al vir dekades lank van geslag tot geslag oorgedra en spruit voort uit die vindingrykheid wat Afrikaners al aan die dag moes lê om uitdagings in Suid-Afrika te oorkom om hier te oorleef. Kreatiewe denke en probleemoplossing is ’n kenmerk van Afrikaners se denkraamwerk en algemene mondering […]

Johannes_Brand_FAK_NP_van_Wyk_Louw

“ALLES SAL REGKOM, AS ELKEEN SY PLIG DOEN” – Dr. Danie Langner

Op Saterdag 14 Julie het die Ou Presidensie Historiese Vereniging in Bloemfontein saam met ander kultuurorganisasies die sterfdag van President Brand, 130 jaar gelede, herdenk. Die FAK was betrokke by die projek om president Brand se graf en familiekerkhof te beveilig in die erg verwaarloosde President Brand-begraafplaas. Johannes Henricus Brand was die oudste seun van […]

Antwerpen_stasie_FAK_NP_van_Wyk_Louw

Over minderheden en hun culturele identiteit – Francis Van den Eynde

Meegaande artikel is aan ons verskaf met die vriendelike samewerking van meneer Jan GR Verleysen, Algemeen voorzitter Marnixring Internationale Serviceclub. Ten gevolge van allerlei omstandigheden, zoals onder andere oorlogen en expansiedrang, hebben de grenzen die landen van mekaar scheiden door de eeuwen heen praktisch allemaal heel wat verschuivingen ondergaan. In sommige gevallen werden die grenzen […]

Erfenisstigting_FAK_NP_van_Wyk_Louw

Wat vandag verlore gaan, kan nie môre gered word nie! – Estelle Pretorius

Hierdie slagspreuk van die Erfenisstigting is baie wyd en geld beslis nie net vir ons kultuurerfenis nie.  Tog is dit gelaai en omarm dit alle vorme van ons erfenis – ons tasbare roerende erfenis soos kunsskatte, kultuurhistories-belangrike voorwerpe, ons argiewe en biblioteke; die nie-roerende tasbare erfenis soos ons monumente, historiese geboue en grafte asook ons […]

FAK_NP_van_Wyk_Louw_lewende_geskiedenis

Waarop roem jy? – Christoff van Wyk

In 2015 is ’n ministeriële werkkomitee aangestel om ondersoek in te stel na die geskiktheid van die huidige geskiedeniskurrikulum asook die moontlikheid daarvan om geskiedenis ’n verpligte vak tot matriek te maak. Die bevindinge van hierdie komitee is onlangs bekendgestel, maar voordat daarna gekyk word, moet enige persoon wat oor die aanbieding van geskiedenis wil […]

NP VAN WYK LOUW dr danie langner die stem langenhoven

REPLIEK: Die FAK se versoek rakende “Die Stem”, in perspektief – Dr. Danie Langner

In ʼn ope brief aan dr. Danie Langner, besturende direkteur van die FAK, het ʼn artikelskrywer by Netwerk 24, Willemien Brümmer, onlangs die stelling gemaak dat “Die Stem” nie deur pres. Ramaphosa aan die FAK teruggegee kan word (soos dr. Langner namens die FAK versoek nie) aangesien dit nooit in die eerste plek aan dié […]

NP VAN WYK LOUW WILLA BOEZAK

Op maat van die riel – Dr. Willa Boezak

Toe die ATKV meer as ’n dekade gelede hul rielkompetisie begin aanbied het met die indrukwekkende Paarlse Taalmonument as agtergrond, was nie alle Khoi-Sanmense daarmee gelukkig nie. Die vrees het veral ontstaan: “Gaan nie nog ’n deel van ons kultuurerfenis van ons vervreem word nie?” Gelukkig was die aanbieder, mnr. Elias Nel, bewus daarvan en […]

NP van Wyk Louw Die Stem

Mister President, please give us back our ‘Stem’ – Dr. Danie Langner

President Ramaphosa’s statement in parliament on the 24th of May 2018 that “Die Stem” is not a symbol of Afrikaner identity but rather a “symbol of discrimination, oppression and misery” begs a reply. At first glance the president’s statement stands in stark contrast to the statesmanship shown by President Mandela in the foreword to the […]

NP van Wyk Louw Die Stem

Meneer die president, gee ASSEBLIEF ons Stem terug – Dr. Danie Langner

President Ramaphosa se stelling in die parlement op 24 Mei 2108, dat “Die Stem” nie ’n simbool van Afrikaneridentiteit is nie, maar ’n “simbool van diskriminasie, verdrukking en ellende” roep om ’n antwoord. Met die eerste oogopslag staan die president se stelling in skrille kontras met staatsmanskap van President Mandela wat in die voorwoord van […]

NP_VAN_WYK_LOUW PLAASMOORDE EKONOMIE

Plaasmoorde benadeel almal – Christoff van Wyk

Die gruwelikheid van plaasmoorde in Suid-Afrika kry toenemend internasionale mediadekking en dis tot ’n groot mate te danke aan die volgehoue bewusmakingsveldtogte van organisasies soos AfriForum. Kallie Kriel en Ernst Roets se onlangse besoek aan Amerika het wye reaksie ontlok. Die uitkoms hiervan is egter dikwels dat die krisis rondom plaasmoorde in die agtergrond verdwyn […]